Evenimente

Hramul Bisericii noastre – Sfânta Treime – Ghencea

Scris de biserica

Luni, 8 iunie 2020, Dumnezeu cel întreit în persoane a binecuvântat ziua de sărbătoare cu o vreme superbă, deși de dimineață a fost o negură, în care, prezența lui Dumnezeu se făcea simțită, precum în Vechiul Testament, când Dumnezeu a chemat întreg poporul lui Israel să fie martor vorbirii Lui cu Moise, tocmai pentru ca poporul să creadă lui Moise: „Iată voi veni la tine în stâlp de nor des, ca să audă poporul că Eu grăiesc cu tine, şi să te creadă pururea”. … Zis-a Domnul către Moise: „Pogoară-te de grăieşte poporului să se ţină curat astăzi şi mâine, şi să-şi spele hainele, ca să fie gata pentru poimâine, căci poimâine Se va pogorî Domnul înaintea ochilor a tot poporul pe Muntele Sinai. Să-i tragi poporului hotar împrejurul muntelui şi să-i spui: Păziţi-vă de a vă sui în munte şi de a vă atinge de ceva din el, că tot cel ce se va atinge de munte va muri. … Iar a treia zi, când s-a făcut ziuă, erau tunete şi fulgere şi nor des pe Muntele Sinai şi sunet de trâmbiţe foarte puternic. Şi s-a cutremurat tot poporul în tabără. Atunci a scos Moise poporul din tabără în întâmpinarea lui Dumnezeu şi au stat la poalele muntelui.

Tot la fel, Moise şi Aaron, Nadab, Abiud şi şaptezeci dintre bătrânii lui Israel s-au suit pe Muntele Sinai şi au văzut locul unde stătea Dumnezeul lui Israel, au văzut pe Dumnezeu. Apoi Moise s-a suit în muntele Domnului, şi un nor a acoperit muntele şi slava Domnului s-a pogorât pe Muntele Sinai şi l-a acoperit norul şase zile, iar în ziua a şaptea a strigat Domnul pe Moise din mijlocul norului… Chipul slavei Domnului de pe vârful muntelui era în ochii fiilor lui Israel ca un foc mistuitor. Şi s-a suit Moise pe munte şi a intrat în mijlocul norului; şi a stat Moise pe munte patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi. (Ieşirea 24,9-18)

După ce Moise a sfârşit lucrările la cortul mărturiei, Dumnezeu Se arată în chip văzut acoperind cortul cu slava Sa, ziua în chip de nor, iar noaptea în chip de foc: Atunci un nor a acoperit cortul adunării şi locaşul s-a umplut de slava Domnului; Şi Moise n-a putut să intre în cortul adunării, pentru că-l cuprinsese pe acesta norul şi slava Domnului umpluse locaşul. în tot timpul călătoriei fiilor lui Israel, când se ridica norul de pe cort, atunci plecau la drum;…Pentru că în tot timpul călătoriei, ziua stătea peste cort norul Domnului, iar noaptea se afla peste el foc, înaintea ochilor întregii case a lui Israel. (Ieşirea 40,33-38)

Așadar, privind exemplele din Vechiul testament, putem declara cu siguranță că am avut prezența divină la sărbătoarea Sfintei și Dumnezeiștii Treimi.

Cu acest prilej, în condiții speciale cauzate de virusul COVID-19, pe o scenă amplasată langă biserică, un sobor de 7 preoți și 2 diaconi au săvârșit slujba Utreniei, Sfânta Liturghie, slujba parastasului pentru ctitorii bisericii și la final a fost sfințită și crucea memorială din curtea bisericii, care a fost construită pe locul fostului altar al bisericii vechi. Ideea construirii unei astfel de cruci a apărut încă din vremea vrednicilor slujitori Pr. Alexandru Lugu și Pr. Ștefan Stăculescu, iar monumentul a putut fi realizat cu spirjinul Primăriei Sectorului 5.

La eveniment au participat numeroși credincioși ai parohiei noastre, dar și credincioși din parohiile învecinate, respectându-se măsurile de siguranță. La sfârșitul sfintelor slujbe, parohia noastră a oferit pachete tuturor celor care au participat la hram. Acestea au fost pregătite cu multă dragoste de către membrii comitetului parohial, de voluntari ai comunității parohiale și de Departamentul pentru tineret al parohiei. La eveniment au luat parte și oficialități locale și centrale.

Mulțumim lui Dumnezeu pentru ziua binecuvântată, tuturor fraților preoți și diaconi care au lăsat cele ale lor și au venit să coliturghisească alături de preoții bisericii noastre, credincioșilor prezenți în număr foarte mare, autorităților locale și centrale, mebrilor Consiliului Parohial, ai Comitetului Parohial, voluntarioor comunității parohiale și Departamentului pentru Tineret al Parohiei.

Lasa un comentariu

Pagina data web este protejata cu reCAPTCHA care este in aplicarePolitica confidialitatii si Conditiile de service Google.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.